KIK VAGYUNK? TANÁCSADÓI SZOFTVER NEMZETKÖZI IACM ALUMNI FRANCHISE

KÉPZÉS COACHING MEDIÁCIÓ TANÁCSADÁS
TERÁPIA
ISKOLÁNKRÓL NEMZETKÖZI TAGSÁG JELENTKEZÉS KAPCSOLAT
MEDIÁTOR KÉPZÉSEK
 
 
 

 

THE RISE OF THE CREATIVE CLASS!

MESTER MEDIÁTOR KÉPZÉS

"iMEDIÁTOR" iCoachBudapest program
MEDIÁTOR ALAPKÉPZÉS ÉS MESTER FOKOZAT (+igazságügyi mediáció is!)
Többszörösen akkreditált, ICF (International Coach Federation) kompetenciákra előírt képzési program. Mester modul csak nálunk.
Kezdőtől a mester fokozatig: 60 óra alapképzés után választható, de nem kötelező 60 órás gyakorlati mester fokozatú képzés. Budapesten és vidéken.

Ára:  150.000 Ft/ 60 órás modulonként+ kedvezmény
Időpontok: Helyszínek és kezdési időpontok
A coach képzés távoktatásban is elérhető személyi mentorral.

Az IACM közös tanúsítványával 2017. januártól.
Mi nem csak tanítjuk, 10 éve csináljuk is. Nemzetközi coach-akkreditációnk van.

Részletes információ: Mester mediátor képzések oldalán
Jelentkezési űrlap: Mester mediátor képzések beiratkozás
Tel.: 06 70 6313311
és 06 70 432 44 49

 

INFÓ  

Frissítettük:
2016-11-01

 

 

 


További, részletes információk

MEDIÁTOR, MESTER MEDIÁTOR KÉPZÉSEK

MIÉRT ÉPPEN MI?

KIK VAGYUNK, MIT TUDUNK?

MI A MEDIÁCIÓ, KI A MEDIÁTOR?

KÉPZÉS ELŐNYEI

LEGYEN ÖNNEK IS SAJÁT ISKOLÁJA! (Oktatási vállakozás ajánlat) ÚJ!

KINEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

KÉPZÉS EREDMÉNYE

TANÚSÍTVÁNY

MODULOK, SZINTEK

ÓRAREND, TANTÁRGYAK

TANÁROK, OKTATÓK

CSOPORTINDÍTÁS

TANFOLYAM HELYE

OKTATÁSI NAPOK

KÉPZÉSI FELTÉTEL, ÉRDEKLŐDÉS, JELENTKEZÉS

KÉPZÉS DÍJA


Képzés előnyei

Az ELTETársadalom- és Szervezetpszichológia Karán végzett 2011. évi felmérés szerint a magyarországi legismertebb 60 mediátor- coach közül 8 a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportból került ki!

EGYETEMI TANÁROKKAL ÉS MULTINACIONÁLIS, non-profit, valamint face to face coaching-tanácsadási KÖRNYEZETBEN igazolt gyakorlattal bíró, FOLYAMATOSAN SIKERREL teljesítő, referált COACH-TRÉNEREKKEL tanítunk!

A FAT és a KI Minisztérium által is akkreditált és hivatalosan ajánlott képzés.
Az államilag elismert képzés önálló praxis gyakorlására jogosít a mediáció (hivatásos egyezségközvetítő) területén.

A képzési programunk különlegessége, hogy a már bejegyzett mediátorok számára kötelezően előírt továbbképzést is biztosítja (pontértéke 10 kredit).

A COACH és a MEDIÁTOR képzéseinket egész Európában hivatalosan elismerik és elfogadják. Képzésünk az ICF akkreditációhoz előírt alapképzés teljesítését is biztosítja.

Az International Association of Coaching and Mediation European Chapter (IACM Eu Ch) Magyar Coachszövetség 2008. által ellenjegyzett magyar és angol nyelvű tanúsítványt is biztosítunk.

Az oktatás során mediációs gyakorlási lehetőség.

Saját praxisunkban rögzített eseteinkből video-bemutatót tartunk, amit az órákon közösen megbeszélünk, értelmezünk.

Kinek ajánljuk?

Célcsoportunk: Államigazgatásban foglalkoztatottak, humándiplomások, profitszféra felsővezetői, illetve tanácsadói, non-profit és a civil szervezetek vezetői és tanácsadói, a média területén dolgozók, kommunikációs szakemberek.

Mindenkinek, akiket érdekel a legkülönbözőbb szerveződésekben (cégek, nagyobb szervezeti egységek) jelentkező konfliktusok, elakadások, szervezetfejlesztési lehetőségek professzionális megoldási módja, a mediáció és a coaching, illetve ezek speciális irányai.

Pedagógusoknak, pszichológusoknak, munkapszichológusoknak, felső- és középvezetőknek, jogászoknak, közgazdászoknak, projektmenedzsereknek, coachoknak, üzleti tanácsadóknak, trénereknek... mindazoknak, akik a munkájuk során hasznosítani kívánják a vitarendezési, életjavítási, szervezeti kultúra fejlesztési eljárásokat és modelleket, valamint azoknak is, akik új szakmát szeretnénk választani, azaz a mediációt és a coachingot, a tréneri és a tanácsadói munkát hivatásszerűen akarják művelni (többek között speciálisan az IRM Közvetítői Névjegyzékébe felvett, illetve ide jelentkezni szándékozó közvetítőknek -akkreditált igazságügyi, gazdasági mediátoroknak is alkalmas továbbképzés-).

Célunk olyan szakemberek képzése, akik átlátják az információs társadalom struktúráját és működését, képesek a logikatudomány és a döntésmenedzsment-elmélet elsajátítása révén tanácsot nyújtani és megoldani a felsővezetés szintjén felmerülő problémákat éppúgy, mint az egyéni krízishelyzeteket. Az oktatás során elsajátított tudás alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy a szerveződések, társadalmi rendszerek minden szintjén hatékonyan avatkozzanak be a konfliktusok megoldásába.

Azoknak javasoljuk az oktatásnak ezt a formáját, akik hatékonyan szeretnék a rájuk bízott személyek, munkavállalók, munkacsoportokt vitás helyzeteinek megoldásait segíteni, irányítani, olyan képességek birtokába akarnak jutni, melyek lehetővé teszik számukra a tudatos kommunikációt és a krízishelyzetek mindennapi sikeres menedzselését.

Posztgraduális képzésünket azok számára ajánljuk, akik mediátorként kívánnak dolgozni, vagy egyszerűen "csak" fontosnak tartják munkájuk minőségének javítását. Valamint azoknak is, akik jelenleg tanácsadó-szervezetet irányítanak. vagy szeretnének vezetni, illetve tanácsadókként tevékenykednek vagy ilyen irányú terveket szőnek. Képzésünk azok számára is perspektívákat nyújt, akik szeretnék cégüket, szervezetük sikeresebben működtetni, vagy új karrier lehetőségét keresik, esetleg pályaváltoztatásra készülnek.

A cselekvésközpontú ontológiai mediáció egy új, de többszörösen kipróbált, nagyon hatékony módszer.
A végzett hallgatók az alapvégzettségüktől, megszerzett tudásuktól, kompeteciáiktól és az elvégzett szakiránytól függően az élet számos területén is bátran vállalhatnak ügyfeleket:
gazdasági mediáció, munkahelyi (szervezeti és szervezetközi konfliktuskezelés), párkapcsolati, válási mediáció, iskolai mediáció, kamasz-szülő mediáció, családi mediáció.
A képzésünk mindenben megfelel egyebek mellett a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet előírásainak is, azaz az IRM Közvetítői Névjegyzékére kerüléshez előírt alapképzést is biztosít, ezen túlmenően egy szélesebb szakmai közönségnek szánt, a közvetítői tevékenység során használt technikákat oktató, fejlesztő tanfolyamnak
. Továbbképzési pontérték: 10 kredit

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

A képzés eredménye

Napjainkban nagy jelentőséggel bír az a felismerés, hogy nemcsak a krízisben lévő embertársainknak van szükségük hasznos tanácsokra, hanem azoknak a személyeknek is, akik vezetőként, vállalkozóként a munkahelyükön, vagy a magánéletükben segítséget igényelnek, valamint azoknak is, akik szeretnék jobban kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket, sikeresebbek, kreatívabbak, elégedettebbek akarnak lenni az életük különféle területein, amikor krízisekkel, konfliktusokkal kerülnek szembe.

Az itt végzett hallgatók egyaránt képessé válnak arra, hogy

- az információs társadalomban működő szerveződések minden szintjén kompetens módon vegyen részt a konfliktusok megoldásában,

- támogassa az őt megbízó szervezet vezetőjét, vagy vezetőit a konfliktus-kezelési képességei kiteljesítésében,

- segítséget nyújtson a hozzá forduló szervezetvezetők, vagy más magánszemélyek számára.

Mediátorként:

 • alkalmas a személyi és személyközi kapcsolatokban jelentkező válsághelyzetek kanalizálására, a krízis legyőzését támogató reziliens magatartásmintázatok bemutatására és a viselkedés kialakítására,

 • képes arra, hogy a válságot előidéző okok köréből kiválassza azokat az problémákat, amelyek megoldása a leghatékonyabban segíti a krízis felszámolását,

 • nem a személyiség egészét akarja átalakítani, hanem fel tudja mérni a segítséget kérő személy képességeit és erőforrásait és ezekre támaszkodva dolgozza ki a megoldáshoz vezető stratégiákat,

 • elsajátítja a logika alapvető összefüggéseit, ami lehetővé teszi számára, hogy megfelelő módon tudjon érvelni, meg tudja különböztetni az érvényes következtetéseket az érvénytelenektől,

 • rendszerszemléletben gondolkodva részt tud venni a különböző típusú konfliktus-kezelési stratégiák kialakításában az ötletektől azok megvalósításáig,

 • képes egyes vitarendezési projektek sikeres végrehajtásának menedzselésére,

 • alkalmas a kríziskezelés érdekében szükséges csoportok megszervezésére és irányítására,

 • segíti az adott szervezet megfelelő működését biztosító tanulási folyamatok egyes fázisait, annak révén, hogy a rábízott munkacsoportokban, alegységekben (akár egyének szintjén) megteremti a tanuláshoz szükséges optimális feltételeket,

 • olyan részleteiben kidolgozott modellvilágokat (explicit ontológiákat) tud létrehozni, amelyekkel a leghatékonyabban segíti a konkrét problémák rendezését,

 • a válság felszámolásának érdekében olyan heurisztikákat működtet, amelyekkel képes kiválasztani a lehetséges megoldási alternatívák (víziók) közül azokat, amik az adott helyzetben leghatékonyabban segítik a megoldást. Ezeket a víziókat kvázi mérnöki pontossággal programokká tudja alakítani miközben mindaddig, míg a cochi nem tudja ezeket készségszinten használni, addig a "Life (ontológiai) coach"egy virtuális inkubátort von köré,

 • képes új normarendszer kialakítására és elfogadtatására azokkal az ipari társadalomban szocializálódottak nevelési elvek, erkölcsi értékrendekkel szemben, melyek nehezen illeszkednek az új generáció életformájához,

 • szervezetén belül sikeres kommunikátorrá válik,

 • képes a tanácsadói és döntési helyzetekben hitelesen és meggyőzően fellépni

A résztvevők a képzés során választ kapnak a legfontosabb kérdésekre, hogy mi a mediáció, hogyan segít, kit támogat a mediátor. A képzés nagymértékben gyakorlatorientált. Ez egyrészt segíti a legújabb kutatási eredményeket integráló, Magyarországon egyedülálló, új tantárgyak elsajátítását, másrészt a későbbi vezetői, vagy tanácsadói munka sikerét.

Az ontológiai alapú mediáció egy új, de többszörösen kipróbált, nagyon hatékony módszer. A végzett hallgatók a választott szakirányuktól és alapképzettségüktől függöen az igazságügyi mediáció, a gazdasági mediáció, munkahelyi és üzleti mediáció, párkapcsolati, válási mediáció, iskolai mediáció, kamasz-szülő mediáció területén is bátran vállalhatnak ügyfeleket.

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

A tanfolyamon kiadott tanúsítvány

 • Önálló szakmát adunk: Mediátor (szakirány-megjelöléssel).
 • A képzés folytatható a coach kurzus keretében, mely lényegében 3 egymásra épülő modulból áll (LC1, BC2, MC3 jellel), amelyek külön-külön és párhuzamosan is elvégezhetők, mindegyik további önálló képesítést ad.
 • Igazságügyi mediátor cím is megszerezhető: a végzet hallgatók akkreditált igazságügyi mediátor cím megszerzésére is jogosultak a moduloknál megadott tudás és kompetenciák elsajátítása esetén, mert az IRM hivatalos képzési programnak fogadta el.

Amennyiben az alapvizsgán felül a nemzetközi IACM emeltszintű vizsgáját is le kívánja tenni, úgy az emeltszintű vizsga díja: 30.000 Ft. Az emeltszintű vizsga NEM KÖTELEZŐ, enélkül is biztosítjuk az akkreditált képzés sikeres teljesítéséhez járó tanúsítványt!

Mit nyerhet az emeltszintű vizsgával?

Az emeltszintű vizsgával a nemzetközi IACM is tanúsítja, hogy a képzés és a vizsga lezárásakor magas minőségi követelményeket teljesített, elnyerte az IACM nemzetközi szakmai szövetség Akkreditációs Bizottságának tanácsadói fokozatát is.

A képzésünk mindenben megfelel a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet előírásainak, azaz az IRM Közvetítői Névjegyzékére kerüléshez előírt alapképzést biztosít, ezen túlmenően egy szélesebb szakmai közönségnek szánt, a közvetítői tevékenység során használt technikákat oktató, fejlesztő tanfolyam.

A tanfolyam elvégzése után a hallgatók bejegyezhetik magukat hivatásos egyezségközvetítőnek is és bátran kezdhetnek egy piacképes magánpraxis elindításába.

Továbbképzési pontérték: 10 kredit

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Modulok és a továbbtanulás

A modulok külön-külön is elvégezhetők.

Akik máshol végezték a 60 órás alapképzést, azok is bátran bekapcsolódhatnak a 100% gyakorlati mester modulba is.

Aki elvégezte a 60 órás alapképzést, a mester modullal közvetlenül folytathatja.

Azokat is szívesen látjuk, akik a mediátorok kötelező továbbképzését kívánják teljesíteni.

"A1. MODUL/SZINT" (60 óra)

MEDIÁTOR (igazságügyi mediátor)

gazdasági / párkapcsolati-válási / iskolai szakirányokban

KEZDÉSI IDŐPONTOK

"M2. MODUL/SZINT" (60 óra)

MESTER MEDIÁTOR (A1. modul után folytatható ez a képzési forma, vagy máshol teljesített 60 órás alapképzés felmutatásával is lehetőség nyílik a bekapcsolódásra) 100% gyakorlati kurzus!

6 mediációs tématerületet dolgozunk fel a magánélettől a gazdasági mediációs szituációkig

KEZDÉSI IDŐPONTOK

Továbbtanulási lehetőség: LC1, BC2. szinten

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Kurzus kezdési időpontja és az oktatási napok

KEZDÉSI IDŐPONTOK

Normál tempójú képzés (60 órás alapképzés+ 60 óra mester modul): minden hónap első 3 péntekén vagy szombatján (választás szerint), 10-18 óráig tart a tanítás, azaz 2*6 pénteki/szombati napon (4 hónapon keresztül)

mediátor modul 60 óra, 6 szombati nap (3-3 szombat/2 hónap alatt + 1 esetszimulációs és vizsganap)

mester mediátor szint (60 óra az alapképzés után), 6 nap (3-3 szombat/ 2 hónap + 1 esetszimulációs és vizsganap)

Vizsga: 6. oktatási napot követő héten pénteken 15-17 óra között. (alap) 12. oktatási napot követő héten pénteken 15-17 óra között. (mester)

Gyakorlati jegyek az év közbeni teljesítményeik átlagaként alakul.

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

A tanfolyam ára

A két szint ára egyben 300.000 Ft

Mediátor 60 órás alapképzés: 150.000 Ft -20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden

Mester mediátor képzés: 150.000 Ft -20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden

Aki csak 1-1 témakört szeretne gyakorolni az alap 60 órás mediátor képzés után:: 20.000 Ft+áfa/a kiválasztott témakör (10 órás intenzív gyakorlat)

Szintenként, azaz modulonként 2-2 részletben való kamatmentes részletfizetés lehetséges (Regisztrációhoz: 50.000 Ft)

A képzési díj tartalmazza a tananyag költségét (online letölthető beiratkozás után kapott jelszóval), a tankönyv online verzióját (nyomtatva kedvezményes hallgatói ára a Magyar Coachszövetség támogatásával: 2.900 Ft) konzultációs alkalmakat (EGYÉNI MENTORING TÁMOGATÁST) és a vizsgadíjat is.

1 modul, illetve szint 60 órát jelent (2 szint= 120 óra).

Amennyiben az alapvizsgán felül a nemzetközi IACM emeltszintű vizsgáját is le kívánja tenni, úgy az emeltszintű vizsga díja: 30.000 Ft. Az emeltszintű vizsga NEM KÖTELEZŐ, enélkül is biztosítjuk az akkreditált képzés sikeres teljesítéséhez járó tanúsítványt!

Mit nyerhet az emeltszintű vizsgával?

Az emeltszintű vizsgával a nemzetközi IACM is tanúsítja, hogy a képzés és a vizsga lezárásakor magas minőségi követelményeket teljesített, elnyerte az IACM nemzetközi szakmai szövetség Akkreditációs Bizottságának tanácsadói fokozatát is.

Amennyiben folytatja a tanulmányait a coach képzés valamelyikében, 100.000 Ft tandíjkedvezményt biztosítunk.

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Tanfolyam helye

Gyönyörű környezetben, a belváros szívében, a Váci utcában.
1056 Budapest, Nyáry P. u. 4. (Váci utca-Nyári P. u. sarkán, a Szent Mihály templommal szemben)

Kiváló tömegközlekedési lehetőség (Ferenciek terénél)

1075 Budapest, Károly krt. 3/a.

Kiváló tömegközlekedési lehetőség (Astoriától 3 percre, a Dohány utca elején, a Zsinagógánál)

Jó parkolási lehetőség (szombaton ingyenes).

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

A jelentkezés feltétele

A képzésben való részvétel feltétele BA, vagy azzal egyenértékű végzettség (egyetemi, főiskolai diploma).

A modulok egyenként elvégezhetők a szakmai vezető egyedi elbírálással kiadható engedélye mellett középfokú végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat igazolása esetén is.

Érdeklődni lehet munkaidőben: 06 70 6313311 és 06 70 432 44 49

Tájékoztatásul:
A life, business coach, valamint a mediátor képzés keretében folyó oktatás maradéktalanul kielégiti a közvetítők képzésére vonatkozó jogszabályt (is): vagyis a képzési programunk megfelel a 63/2009. (XII. 17.) IRM, a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló rendeletnek.
A tanúsítvány birtokában lehetőség nyílik a közvetítői listára való felkerülésre. Erre való jogosultságról a KIM/IRM dönt, erre az iskoláknak a kiadott és szabályos (a KIM/IRM által előírt és elfogadott) tanúsítványon kívül semmiféle ráhatasa nincs.
A KIM/IRM legfontosabb követelménye jelenleg:
diploma (bármilyen) és a diplomának megfelelő munkakörben való min. 5 éves munkaviszony igazolása (+ büntetlen előélet).
Aki tehát igazságügyi közvetítő szeretne lenni, az alapdiplomájának megfelelő 5 éves igazolást gyűjtsön és mutasson be. Ha pl. valaki bányamérnök, de párkapcsolati mediátor szeretne lenni, akkor 5 év bányamérnöki és ezzel összefüggő gyakorlatot kell igazolnia. Akinek nincs meg a fentiek szerinti 5 éve a képzésünk megkezdésekor, az nem jelenti, hogy nem vehet részt a meditor képzésünkön, illetve a mediátori kompetemciákat is biztosító coach képzéseinken. A kiadott tanúsítványunk ugyanis nem évül el, így a gyakorlat megszerzésével későbbiekben fel lehet kerülni a fent említett listára.
Az Ön által választott képzés keretében a KIM/IRM által akkreditált (elfogadott) meditorképző iskolaként vállaljuk a medátori kompetenciák átadását (coachoknak egyéb ismereteket is).

Coachok számára nem kötelező a közvetítői bejegyzés, ettől teljesen függetlenül gyakorolhatják a nálunk szerzett tanúsitványuknak megfelelő coach praxist.

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Oktatók

EGYETEMI TANÁROKKAL ÉS MULTINACIONÁLIS KÖRNYEZETBEN FOLYAMATOSAN SIKERREL BIZONYÍTOTT COACH-TRÉNEREKKE

 • Dr. Kollár József phd Licentiate MASC IACM - International Association of Coaching and Mediation-, továbbá az IR Minisztériumtól hivatalos Senior fokozatot elnyert mediátor-kiképző tréner , egyetemi tanár (BTK PPKE)

Iskolánk vezetője élt és kutatott a skóciai Eidinbughben.
Bővebb információ róla itt olvasható.
Iskolánk történetével itt várjuk Önt.

 • Dr. Bányai Ferenc phd, akkreditált igazságügyi mediátor, egyetemi tanár (ELTE)

 • Dr. Tiba Zsolt, akkreditált igazságügyi mediátor, mester mediátor, Budapest város 18 évig volt főjegyzője
 • Dr. Tőzsér János phd, egyetemi tanár (ELTE), szakmai tanácsadó, meghívott előadó
 • Dr. Kollárné Déri Kriszti, Licentiate MASC IACM - International Association of Coaching and Mediation-, továbbá a z IR Minisztériumtól hivatalos Senior fokozatot elnyert mediátor-kiképző tréner , Magyar Coachszövetség KA Kuratóriumi elnöke, non-profit master coach.

 

Szakmai vezetőnkről tájékozódhat bővebben Dr. Kollár József phd.
a HR Portálon itt -> és a Wikipédián itt - >

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Oktatott tárgyak

Fő tématerületek a kurzuson

Az elméleti alapképzés (60 óra) tartalmazza:

a) konfliktuselméleti alapismeretek és készségek,

b) tárgyalási alapismeretek és készségek,

c) közvetítői technikai, módszertani ismeretek és készségek,

d) folyamatvezetési, dinamikai ismeretek és készségek,

e) kérdezéstechnikai ismeretek és készségek,

f) különféle konfliktus-szintekhez illeszkedő közvetítői technikai ismeretek és készségek,

g) problémás szereplők kezelésével kapcsolatos közvetítői technikai ismeretek és készségek,

h) pszichológiai ismeretek és készségek, valamint

i) a közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek.

és ezen felül az ontológiai alapú mediáció ismeretanyagát is. Emellett gyakorlatot is tartunk (esetmegbeszélő csoportgyakorlat).

Az előadások és a gyakorlatok diáinak jelszavát a beiratkozott hallgatóknak adjuk ki.

Az egyes mediációs szakirányokhoz speciális tréningnapok és gyakorlatok tartoznak.

 

Általános alapképzés tartalma a szervezeti és szervezetközi mediáció speciális tárgyakkal egészül ki:

 • Szervezeti alapmodellek és használatuk a mediáció során

 • Szervezeti kommunikáció felmérése, felismerése és alakítása

 • Szervezetek közti mediáció specialitásai

 

Algoritmusok a mediációban

 • I. nap: Bevezető előadások és gyakorlatok
 • II. nap: Mit kezdjünk a válsággal?

  Hogyan fogjunk a válságkezeléshez?

  Ontológiai alapú mediáció

  . Tarantino-módszer a válságkezelésben

  . Ontológia feltárása

  . Kreatív destrukció

  . Heurisztikák alkalmazása

  . Mediáció lépései I. (törvénytől a feladatokig)

  . Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelés I.

  Thomas-Killmann teszt, Piroska története, Ösztönös mediáció

 • III. nap: Indul a válságkezelés, feltárjuk a krízisben lévők világát, hogy kiválaszthassuk a legmegfelelőbb módszert a megoldásához

  Metaforák

  . Metaforák használata az ontológiai alapú mediációban

  . Bullshit szerepe a válsághelyzetben

  . Mediáció lépései II. (kérdezés művészete)

  . Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelés II.

  "Hallgass és mediálj (Ki megy a hétvégén Londonba? gyakorlat), Mediációs esetek közös feldolgozása a tanult eszközök alkalmazásával, negatív teológia, múzeum-modszer, Panda-stratégia

 • IV. nap: Kivezetés a válságból: válságkezelő stratégiák és jövőképek

  Jövőképek, szcenáriók készítése

  . Szemetesláda-modell

  . Statikus, dinamikus idő problémája

  . Jövőképek, szcenáriók készítése

  . Holonikus szisztémák mint az ontológiai mediácó rendszerszemléleti alapmodellje

  Idő két megjelenítése csoportgyakorlat

  . Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelés III.

  "Bomba és menedék" gyakorlat, építőkockás gyakorlat, páros mediációs gyakorlat

 • V. nap: Hogyan uralja a mediátor a helyzetet?

  Grice-maximák

  . Grice-maximák megtartása és kreatív megsértése

  . Fogolydilemma

  . Laterális gondolkodás szerepe

  . Erőszakmentes kommunikáció

  . Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelése

  "Kit vinnék a bunkerbe?" Érvelés és vitakultúra gyakorlat, páros mediációs gyakorlatok

 • VI. nap: Gyakorlatok

Közös gyakorlatok

. Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelés

Páros mediációs gyakorlatok

. Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelés

Páros mediációs gyakorlatok

60 óra csak gyakorlat a 60 órás alapképzés után

Aki csak 1-1 témakört szeretne gyakorolni: 20.000 Ft+áfa/a kiválasztott nap (10 órás intenzív gyakorlat)

 1. párkapcsolati és válási mediáció

 2. iskolai mediáció

 3. kamasz-szülő mediáció

 4. munkahelyi mediáció

 5. gazdasági mediáció

 6. executive mediáció

 

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Mi az a mediáció, ki az a mediátor?

Mediátorok független egyezségközvetítők. Feladatuk az alapképzettségüktől, megszerzett kompetenciáiktól és a képzési szakiránytól, valamint gyakorlatuktől függően különböző szakmai területeken való kríziskezelés, permegelőzés, peren kívüli egyezségkötés elősegítése.
A konfliktuskezelés kiterjedhet párkapcsolati-válási, iskolai, szülő-kamasz, családi, munkahelyi (szervezeti, szervezetközi) és gazdasági területekre.
Fontos tudni, hogy a mediátori feladatkör alapvetően nem jogi képesítést és tudást igényel, ezért nyitott a lehetőség más felsőfokú végzettségű személyek számára is.

Miután a mediátorok számára a korábbiakkal ellentétben 2010-től kötelező az oktatás, egyre több jól képzett, megbízható szakmai tudással rendelkező mediátorra számíthatunk a későbbiekben. Az oktatás és a mediációs törvény, valamint az ehhez kapcsolódó jogszabályok világos, jól szabályozott szakmai környezetet biztosítanak. Mindez jelentős mértékben támogatja a mediáció ügyét és kifejezetten nagy biztonságot jelent a megbízók (szervezetek és magánszemélyek) számára.

Az úgynevezett ontológia-alapú mediáció során először feltárjuk a hozzánk fordulok elbeszélései alapján a történeteik mögött meghúzódó - a békés megegyezés gátjaként működő - automatizmusokat, majd pedig olyan közös világokat hozunk létre, amelyek megalkotásáért a teremtők, vagyis a kliensek a felelősek.

Nem az általuk elmondott történetek igazságtartalma érdekel bennünket, hanem a konfliktushelyzetet előidéző és fenntartó rejtett fogalmi struktúrák, azaz ontológiák. Ezek a vélt vagy valódi sérelmeket felnagyító világok a felek szembenállásából nyerik legitimitásukat. Kreatív lerombolásuk során a hozzánk fordulók megtapasztalják, nem szükségszerű, hogy a konfliktusok alapjai fennmaradjanak.

Az egymással szemben álló személyek a mediáció során az átláthatatlan (ú.n. erős ontológiára épülő) konfliktusterekből olyan átlátható (gyenge ontológián alapuló) megoldási tereket (programokat, belakásra váró új életstratégiákat) hoznak létre, melyekben a problémák jól megragadhatókká és kezelhetőkké válnak. A közösen felépített, új életek már nem támogatják a bosszú, a sértettség, a kétségbeesés, a moralizálás, a vádaskodás, a düh stb. beszédmódját és cselekvésrendszerét.

A mediáció során a konfliktusgeneráló ontológiákat tehát leromboljuk, és olyan - a jövőbeli együttműködéseknek teret adó -, narratívák alapjául szolgáló világokat építünk (ez az ú.n. kreatív destrukció), amelyek beépített heurisztikáik (ökölszabályok) révén meghatározzák és hosszútávon is biztosítják a békés megegyezést, valamint a tartós együttműködést.

A tanfolyam elvégzése után a hallgatók bejegyezhetik magukat hivatásos egyezségközvetítőnek és bátran kezdhetnek egy piacképes magánpraxis elindításába.

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Ajánlásaink

"Kollár József különös nyereség a magyar szellemi életben..."
Prof. Pléh Csaba, akadémikus

"... Déri Krisztina jelentős munkát végzett a (...) szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése terén."
Prof. Kálmán Erika, intézetigazgató

"A szakmai minősítéseik is kiválóak. Feltételezésem szerint az intézményben folyó oktatás nemkülönben... biztosíthatom arról, hogy nyomon követem eredményeiket, és fejlődésüket, mert minden tekintetben értéknek tartom azt, amit alkotnak."

Szuhai Nóra Coach

 

Egyéb tanfolyamaink

2in1: MESTER LIFE és EGÉSZSÉG COACH (+igazságügyi mediátor)

2in1: MESTER BUSINESS és KARRIER COACH (+igazságügyi mediátor)

MESTER COACH és a COACH KÉPZÉS VEZETŐ TANÁRA/ TRÉNERE ÚJ!

3in1: LIFE és BUSINESS COACH (+igazságügyi mediator)

MESTER COACH

ÖNISMERETI TANÁCSADÓ

ÖNISMERETI és CSAPATÉPÍTŐ TRÉNER

MESTER MEDIÁTOR (+igazságügyi mediátor)

ABDUKTÍV PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ/TERAPEUTA

DESIGNGONDOLKODÁS , VEZETŐ TERVEZŐ TANÁCSADÓ

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IACM
Üzleti Akadémiája
IACM, International Association of Coaching and Mediation
http://www.iacm-info.com/
Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport
http://www.szervezetepites.hu
Magyar Coachszövetség 2008.
 
 

Dr. Kollár Coaching Budapest/Hungary, Rőzse u. 6-8. 4. ép. 41. | Tel.: +36 70 6313311 | Információ az Iskoláról | tanacsadas.terapia@gmail.com  coachkepzes@gmail.com

godaddy tracker

A weboldal megjelenítésével és működésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon az oldalakat karbantartó webmester-hez.
 shs webdesign www.erelversoft.hu custoMMade by eReLverSoft 2012
 
 

"Coaching a 21. században."

HR Portál

"Az ELTE Társadalom- és Szervezetpszichológia Karán végzett 2011. évi felmérés szerint a magyarországi legismertebb és legnevesebb 60 coach közül 8 a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportból került ki. Ezt az átütő eredményt egyetlen másik iskola sem tudta elérni."

"Kollár József különös nyereség a magyar szellemi életben..."

Prof. Pléh Csaba, akadémikus

""... Déri Krisztina jelentős munkát végzett a (...) szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése terén."

Prof. Kálmán Erika, intézetigazgató

"Elgondolkodtat, cselekvésre ösztönöz és új utak kipróbálására indít."

Dr. Rusznák Tamás, az Állami Bankfelügyelet exelnöke, egyetemi oktató, a Dr. Kollár Iskola volt hallgatója
"A szakmai minősítéseik is kiválóak. Feltételezésem szerint az intézményben folyó oktatás nemkülönben...
biztosíthatom arról, hogy nyomon követem eredményeiket, és fejlődésüket, mert minden tekintetben értéknek tartom azt, amit alkotnak."

Szuhai Nóra Coach

 

Coach képzés -Dr Kollár Iskolacsoport

Akkreditált LIFE és BUSINESS COACH, INTERIM MENEDZSER KÉPZÉS- államilag elismert szakmai képzé

 • Felnőttképzés, cselekvésközpontú, szakképzés, tanfolyam, tréning, oktatás, képzés, coach, coachok, coaching, üzleti, business, life, személyi, tanácsadó
 • Akkreditált LIFE és BUSINESS COACH, INTERIM MENEDZSER KÉPZÉS- államilag elismert szakmai képzés, cselekvésközpontú, coach
 • mediátor, mediáció, interim, önismeret
 • Coach képzés, coachképzés, mediátor képzés, mediátorképzés

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING AND MEDIATION, Magyar Coachszövetség KA, Dr.Kollár Coaching Iskolacsoport

 • válás, válság, krízis, per, permegelőzés, vitarendezés, konfliktuskezelés
 • coach, coachee, coachképzés, coach képzés, coaching tanfolyam, szakképzés, posztgraduális képzés, felnőttképzés
 • ontological coaching ontológiai coaching, terapeuta, tréner coaching, bussines coaching

Coach, coachee, coachképzés, coach képzés, coaching tanfolyam, szakképzés, posztgraduális képzés, felnőttképzés

 • mediáció, mediátor, mediátor képzés, büntetőügyi mediáció, családi mediáció
 • tréner képzés, mentális wellness, tanácsadás, tanácsadó
 • üzleti, szupervízió, életvezetési, life, business

Magyar Coachszövetség KA, Dr.Kollár Coaching Iskolacsoport

 • gazdasági, szervezetközi, felsővezetői
 • menedzser, manager, tanácsadás, tanácsadó
 • új innovatív képzési módszer
 • "Learning business by doing business" (Tanuld az üzletet miközben csinálod)
 • szupervízió, konferencia, továbbképzés

Tovább ..

Tovább ..

Kulcsszavak

mediátor, mediáció, mediátor képzés, mediátorok, mediálni