KIK VAGYUNK? TANÁCSADÓI SZOFTVER NEMZETKÖZI IACM ALUMNI FRANCHISE

KÉPZÉS COACHING MEDIÁCIÓ TANÁCSADÁS
TERÁPIA
ISKOLÁNKRÓL NEMZETKÖZI TAGSÁG JELENTKEZÉS KAPCSOLAT
FŐOLDAL
 
 
 

 

THE RISE OF THE CREATIVE CLASS!

MESTER LIFE ÉS BUSINESS COACH KÉPZÉS

"bCOACH" iCoachBudapest program, mester coach képzés
MESTER COACH képzés
Többszörösen akkreditált, ICF kompetenciákra előírt képzési program. -20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!

Mester life / business coach képzés (120 órás alapképzés után
+ 60 óra gyakorlat: inkubátor feladatok, face to face coaching) 150.000 Ft+ áfa

Mester life és business mester coach kézés
(120 óra elméleti és gyakorlati továbbképző program) 290.000 Ft (bruttó)

Amennyiben nem rendelkezik 120 órás alapképzéssel: 490.000 Ft

Időpontok: Helyszínek és kezdési időpontok

Az IACM közös tanúsítványával 2017. januártól.

Információ: Részletek a mester coach képzésről
Jelentkezési űrlap: Mester coach képzés beiratkozás

Tel.: 06 70 6313311 és 06 70 432 44 49

 

INFÓ  

Frissítettük:
2016-11-01

 

 

 

 

További, részletes információk:

MESTER COACH KÉPZÉS, SZUPERVÍZOR

MIÉRT ÉPPEN MI?

KIK VAGYUNK, MIT TUDUNK?

MI A COACHING?

COACH KÉPZÉS ELŐNYEI

KINEK AJÁNLJUK A COACH KÉPZÉST?

COACH KÉPZÉS EREDMÉNYE

COACH KÉPZÉS TANÚSÍTVÁNYA

COACH KÉPZÉS MODULOK, SZINTEK

COACH KÉPZÉS MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÁS

ÓRAREND, TANTÁRGYAK A COACH KÉPZÉSBEN

COACH KÉPZÉS TANÁRAI, OKTATÓI

COACH KÉPZÉS CSOPORTINDÍTÁS

COACH KÉPZÉS TANFOLYAM HELYE

COACH KÉPZÉS OKTATÁSI NAPOK

COACH KÉPZÉS KÉPZÉSI FELTÉTEL, ÉRDEKLŐDÉS, JELENTKEZÉS

COACH KÉPZÉS KÉPZÉS DÍJA


Képzés előnyei: mester coach képzés

Az ELTETársadalom- és Szervezetpszichológia Karán végzett 2011. évi felmérés szerint a magyarországi legismertebb 60 coach közül 8 a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportból került ki!

EGYETEMI TANÁROKKAL ÉS MULTINACIONÁLIS, non-profit, valamint face to face coaching-tanácsadási KÖRNYEZETBEN igazolt gyakorlattal bíró, FOLYAMATOSAN SIKERREL teljesítő, referált COACH-TRÉNEREKKEL!

A FAT és a KI Minisztérium által is akkreditált és hivatalosan ajánlott képzés.
Az államilag elismert képzés önálló praxis gyakorlására jogosít az elvégzett alapmodul(ok)tól függően mind a life coaching (személyi és párkapcsolati életvezetési tanácsadás), mind a business coaching (üzleti tanácsadás) mediáció (hivatásos egyezségközvetítő) területén.

Csak a KI Minisztérium által megjelölt képzés teljesítésével válhatnak mediátorrá is (igazságügyi egyezségközvetítővé), ennek birtokában jóval magasabb értékű bármilyen coach képesítés, ezáltal a képzésünk elvégzésével valódi, az országban egyedülálló versenyelőnyhöz jut!
A képzési programunk különlegessége, hogy a már bejegyzett mediátorok számára kötelezően előírt továbbképzést is biztosítja (pontértéke 10 kredit).

A COACH képzés és a MEDIÁTOR képzéseink programját egész Európában hivatalosan elismerik és elfogadják. Képzésünk az ICF akkreditációhoz előírt alapképzés teljesítését is biztosítja.

Az International Association of Coaching and Mediation European Chapter (IACM Eu Ch) Magyar Coachszövetség 2008. által ellenjegyzett magyar és angol nyelvű tanúsítványt is biztosítunk.

A coach képzés oktatása során coaching-gyakorlási lehetőség.

Saját praxisunkban rögzített eseteinkből video-bemutatót tartunk a coach képzés során, amit az órákon közösen megbeszélünk, értelmezünk.

 

Kinek ajánljuk a coach képzés programjait?

Célcsoportunk a coach képzés során: Államigazgatásban foglalkoztatottak, humándiplomások, profitszféra felsővezetői, illetve tanácsadói, non-profit és a civil szervezetek vezetői és tanácsadói, a média területén dolgozók, kommunikációs szakemberek, mentorok és trénerek.

Mindenkinek, akiket érdekel a legkülönbözőbb szerveződésekben (cégek, nagyobb szervezeti egységek) jelentkező konfliktusok, elakadások, szervezetfejlesztési lehetőségek professzionális megoldási módja, a mediáció és a coaching, illetve ezek speciális irányai.

Pedagógusoknak, pszichológusoknak, munkapszichológusoknak, felső- és középvezetőknek, jogászoknak, közgazdászoknak, projektmenedzsereknek, coachoknak, üzleti tanácsadóknak, trénereknek... m indazoknak, akik a munkájuk során hasznosítani kívánják a vitarendezési, életjavítási, szervezeti kultúra fejlesztési eljárásokat és modelleket, valamint azoknak is, akik új szakmát szeretnénk választani, azaz a mediációt és a coachingot, a tréneri és a tanácsadói munkát hivatásszerűen akarják művelni (többek között speciálisan az IRM Közvetítői Névjegyzékébe felvett, illetve ide jelentkezni szándékozó közvetítőknek -akkreditált igazságügyi, gazdasági mediátoroknak is alkalmas továbbképzés: LC1. és a BC2. modulok-).

Coach képzés alkalmával célunk olyan szakemberek képzése, akik átlátják az információs társadalom struktúráját és működését, képesek a logikatudomány és a döntésmenedzsment-elmélet elsajátítása révén tanácsot nyújtani és megoldani a felsővezetés szintjén felmerülő problémákat éppúgy, mint az egyéni krízishelyzeteket. Az oktatás során elsajátított tudás alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy a szerveződések, társadalmi rendszerek minden szintjén hatékonyan avatkozzanak be.

Azoknak javasoljuk az oktatásnak ezt a formáját (személyes vagy távoktatásos coach képzés), akik hatékonyan szeretnék a rájuk bízott személyeket, munkavállalókat, munkacsoportokat segíteni, irányítani, olyan képességek birtokába akarnak jutni, melyek lehetővé teszik számukra a tudatos karriertervezést és a mindennapok menedzselését.

Posztgraduális coach képzés programunkat azok számára ajánljuk, akik coachként, trénerként, vagy saját szakmájuk megőrzésével interim menedzserként kívánnak dolgozni, vagy egyszerűen "csak" fontosnak tartják munkájuk minőségének javítását.
Valamint azoknak is, akik jelenleg tanácsadó-szervezetet irányítanak. vagy szeretnének vezetni, illetve tanácsadó kként, trénerekként tevékenykednek vagy ilyen irányú terveket szőnek. Képzésünk azok számára is perspektívákat nyújt, akik szeretnék cégüket, szervezetük sikeresebben működtetni, vagy új karrier lehetőségét keresik, esetleg pályaváltoztatásra készülnek.

A cselekvésközpontú ontológiai coaching egy új, de többszörösen kipróbált, nagyon hatékony módszer. A végzett hallgatók az igazságügyi gazdasági mediáció, és az üzleti coaching területén is bátran vállalhatnak ügyfeleket. Az általunk kínált coach képzés mindenben megfelel egyebek mellett a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet előírásainak is, azaz az IRM Közvetítői Névjegyzékére kerüléshez előírt alapképzést is biztosít, ezen túlmenően egy szélesebb szakmai közönségnek szánt, a közvetítői tevékenység során használt technikákat oktató, fejlesztő tanfolyamnak. Továbbképzési pontérték: 10 kredit

Beiratkozom a mester coach képzés programjára
(vissza a coach képzés ismertető tetejére)

 

A coach képzés eredménye

Napjainkban nagy jelentőséggel bír az a felismerés, hogy nemcsak a krízisben lévő embertársainknak van szükségük hasznos tanácsokra, hanem azoknak a személyeknek is, akik vezetőként, vállalkozóként a munkahelyükön, vagy a magánéletükben segítséget igényelnek, valamint azoknak is, akik szeretnék jobban kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket, sikeresebbek, kreatívabbak, elégedettebbek akarnak lenni az életük különféle területein.

A coach képzés során végzett hallgatók egyaránt képessé válnak arra, hogy

vezetőként

. átfogóbb képet kapjanak szervezetük működéséről, ezen belül a saját tevékenységről és alkalmassá válnak arra, hogy kreatívan szervezzék, irányítsák,

. összehangolják a karrierjüket a magánéletükkel,

. a karriekjüket is innovatív módon alakítsák,

. interim menedzser módjára feladatokat vállaljanak és sikerrel teljesítsék.

tanácsadóként

. bátran vállalkozhatnak mentorok, coachok és trénerek munkájának összefogására, irányítására

. sikerrel teljesíthetnek nagyobb csoportokban tréningek és csoportos coaching megszervezésében és levezetésében

. az információs társadalomban működő szerveződések minden szintjén kompetens módon vegyenek részt az operatív feladatok megoldásában és a stratégiai célok kitűzésében, megvalósításában,

. támogassa az őt megbízó szervezet vezetőjét, vagy vezetőit a képességei kiteljesítésében,

. személyi életvezetési tanácsadóként segítséget nyújtson a hozzá forduló szervezetvezetők, vagy más magánszemélyek számára.

 • alkalmas a személyi és személyközi kapcsolatokban jelentkező válsághelyzetek kanalizálására, a krízis legyőzését támogató reziliens magatartásmintázatok bemutatására és a viselkedés kialakítására,

 • képes arra, hogy a válságot előidéző okok köréből kiválassza azokat az problémákat, amelyek megoldása a leghatékonyabban segíti a krízis felszámolását,

 • nem a személyiség egészét akarja átalakítani, hanem fel tudja mérni a segítséget kérő személy képességeit és erőforrásait és ezekre támaszkodva dolgozza ki a megoldáshoz vezető stratégiákat,

 • elsajátítja a logika alapvető összefüggéseit, ami lehetővé teszi számára, hogy megfelelő módon tudjon érvelni, meg tudja különböztetni az érvényes következtetéseket az érvénytelenektől,

 • rendszerszemléletben gondolkodva részt tud venni a különböző típusú stratégiák kialakításában az ötletektől azok megvalósításáig,

 • képes egyes projektek sikeres végrehajtásának menedzselésére,

 • alkalmas a szükséges csoportok megszervezésére és irányítására,

 • segíti az adott szervezet megfelelő működését biztosító tanulási folyamatok egyes fázisait, annak révén, hogy a rábízott munkacsoportokban, alegységekben (akár egyének szintjén) megteremti a tanuláshoz szükséges optimális feltételeket,

 • olyan részleteiben kidolgozott modellvilágokat (explicit ontológiákat) tud létrehozni, amelyekkel a leghatékonyabban segíti a konkrét problémák rendezését,

 • a válság felszámolásának érdekében olyan heurisztikákat működtet, amelyekkel képes kiválasztani a lehetséges megoldási alternatívák (víziók) közül azokat, amik az adott helyzetben leghatékonyabban segítik a megoldást. Ezeket a víziókat kvázi mérnöki pontossággal programokká tudja alakítani miközben mindaddig, míg a cochi nem tudja ezeket készségszinten használni, addig a "Life (ontológiai) coach"egy virtuális inkubátort von köré,

 • képes új normarendszer kialakítására és elfogadtatására azokkal az ipari társadalomban szocializálódottak nevelési elvek, erkölcsi értékrendekkel szemben, melyek nehezen illeszkednek az új generáció életformájához,

 • szervezetén belül sikeres kommunikátorrá válik,

 • képes a tanácsadói és döntési helyzetekben hitelesen és meggyőzően fellépni

A résztvevők a coach képzés során választ kapnak a legfontosabb kérdésekre, hogy mi a coaching, hogyan segít, kit támogat a coach. A coach képzés nagymértékben gyakorlatorientált. Ez egyrészt segíti a legújabb kutatási eredményeket integráló, Magyarországon egyedülálló, új tantárgyak elsajátítását, másrészt a későbbi vezetői, vagy tanácsadói munka sikerét.

Mit kínálunk?
 • nemzetközileg is elismert, nemzetközi akkreditációval rendelkező, gyakorló coachok tapasztalatait és tréneri munkáját adjuk a coach képzés során
 • Az International Association of Coaching and Mediation European Chapter (IACM Eu Ch) Magyar Coachszövetség 2008. által ellenjegyzett magyar és angol nyelvű tanúsítványt is biztosítunk.
 • a coach képzés óráin 100 %-ban saját praxisunkban előforduló gyakorlati eseteket és példákat, szakmai fogásokat
  Olyan tudást, kézzelfogható módszertant, ami a praxisunkban bevált és azóta is sikeresen alkalmazzuk
 • nemzetközi standardokra épülő képzési programokat, a coach képzés sikeres teljesítését tanúsító magyar és angol nyelvű bizonyítványt
 • Piacképes coach képzés programot, a munkaerőpiacon pénzre váltható ismereteket, képességeket, kompetenciákat
 • Egyetemi tanárok, valamint sokéves tapasztalattal rendelkező, minősített coachok egyedülálló, hatékony tanítási módszereit, többszörösen akkreditált coach képzés programot
 • Online is kiadott tananyagokat (előadások diái, órai gyakorlatok, feladatok naprakészen)
 • A coach képzés tanulása során egyéni haladást segítő mentori tevékenységet, folyamatos, személyre szabott támogatást, referencia-coach jelenlétét
 • Végzett hallgatók számára marketing ismereteket és állandó, egyéni praxist támogató szakmai hátteret
 • Rendszeres, nagyon kedvezményes továbbképzést (konferencia, workshop, ismétlő coach képzés tréning)
 • Az IACM és a Magyar Coachszövetség nemzetközi és hazai szakmai, hallgatói szövetségét

Az ontológiai coaching egy új, de többszörösen kipróbált, nagyon hatékony módszer. A coach képzés keretében végzett hallgatók -az elvégzett modulok szerint- az igazságügyi mediáció, a life és business coaching, tréneri piac, interim menedzsment területén is bátran vállalhatnak ügyfeleket.

Beiratkozom a mester coach képzés programjára
(vissza a coach képzés ismertető tetejére)

 

A coach képzés tanfolyamán kiadott tanúsítvány

 • A coach képzés keretében több ö nálló szakmát adunk: Mester coach (tréner-szupervízor) (MC3, 120 óra)), vagy Mester life coach (LMC, 60 óra).
 • A teljes coach képzés lényegében 3 egymásra épülő modulból áll (LC1, BC2, MC3 jellel), amelyek külön-külön és párhuzamosan is elvégezhetők, mindegyik önálló képesítést ad.

A coach képzés kurzusunk mindenben megfelel a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet előírásainak, azaz az IRM Közvetítői Névjegyzékére kerüléshez előírt alapképzést biztosít, ezen túlmenően egy szélesebb szakmai közönségnek szánt, a közvetítői tevékenység során használt technikákat oktató, fejlesztő tanfolyam.

A coach képzés tanfolyam elvégzése után a hallgatók bátran kezdhetnek egy piacképes praxis elindításába.

Továbbképzési pontérték: 10 kredit

Amennyiben az alapvizsgán felül a nemzetközi IACM emeltszintű vizsgáját is le kívánja tenni, úgy az emeltszintű vizsga díja: 30.000 Ft. Az emeltszintű vizsga NEM KÖTELEZŐ, enélkül is biztosítjuk az akkreditált képzés sikeres teljesítéséhez járó tanúsítványt!

Mit nyerhet az emeltszintű vizsgával?

Az emeltszintű vizsgával a nemzetközi IACM is tanúsítja, hogy a képzés és a vizsga lezárásakor magas minőségi követelményeket teljesített, elnyerte az IACM nemzetközi szakmai szövetség Akkreditációs Bizottságának tanácsadói fokozatát is.

Beiratkozom a mester coach képzés programjára
(vissza a coach képzés ismertető tetejére)

 

Modulok és a továbbtanulás a coach képzés keretében

"LC1. MODUL/SZINT" (120 óra)

life coach szint: személyi és életvezetési tanácsadó (personal coansulting)

KEZDÉSI IDŐPONTOK

A coach képzés távoktatásban is elérhető személyi mentorral is elvégezhető.

Továbbtanulási lehetőség: BC2., LMC és MC3. szinten

"BC2. MODUL/SZINT" (120 óra)

Superior business coach szint: Felsővezetői döntésmenedzser

KEZDÉSI IDŐPONTOK

A coach képzés távoktatásban is elérhető személyi mentorral is elvégezhető.

Továbbtanulási lehetőség: LC1 és MC3. szinten

"MC3. MESTER COACH SZINT" (60-120 óra)

Mester coach szint

KEZDÉSI IDŐPONTOK

 1. Mester life / business coach MLC (+ 60 óra gyakorlat: inkubátor feladatok, face to face coaching)
 2. Life és business mester coach MC3 (120 órás alapképzést követő 120 órás elméleti és gyakorlati továbbképző program)

(LC1., illetve a a BC2. szint elvégzése után kezdhető.)

A coach képzés távoktatásban is elérhető személyi mentorral.

Beiratkozom a mester coach képzés kurzusra
(vissza a coach képzés ismertető tetejére)

 

Kurzus kezdési időpontja és az oktatási napok a coach képzés keretében

KEZDÉSI IDŐPONTOK

Tanítást minden hónap első 3 péntekén vagy szombatján tartjuk, attól függően, Ön melyik csoportba iratkozott be. Szuperintenzív képzés esetén hétfőtől szombatig, minden nap folyik a tanítás a megadott dátumok szerint. Képzési napokon 10-18 óráig tart az oktatás.

A coach képzés távoktatásban is elérhető személyi mentorral.

Vizsga: 12. oktatási napot követő héten pénteken 15-17 óra között. Vizsgagarancia azt jelenti, hogy addig tanítjuk Önt, míg sikeresen le tud vizsgázni.

Gyakorlati jegyek az év közbeni teljesítményeik átlagaként alakul.

Beiratkozom a mester coach képzés programjára
(vissza a coach képzés ismertető tetejére)

 

A tanfolyam ára a mester coach képzés vonatkozásában

60 órás képzés a 120 órás alapképzést követően: 150.000 Ft -20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!

120 órás továbbképzés a 120 óra alapképzés után: 290.000 Ft

Amennyiben nem rendelkezik 120 órás alapképzéssel: 490.000 Ft

4 részletben való kamatmentes részletfizetés lehetséges Regisztrációhoz: 80.000 Ft, majd 3 hónapon át egyenlő részletekben.

A képzési díj tartalmazza a tananyag költségét (online letölthető beiratkozás után kapott jelszóval), a tankönyv online verzióját (nyomtatva kedvezményes hallgatói ára a Magyar Coachszövetség támogatásával: 2.900 Ft) konzultációs alkalmakat (EGYÉNI MENTORING TÁMOGATÁST) és a vizsgadíjat is.

Amennyiben az alapvizsgán felül a nemzetközi IACM emeltszintű vizsgáját is le kívánja tenni, úgy az emeltszintű vizsga díja: 30.000 Ft. Az emeltszintű vizsga NEM KÖTELEZŐ, enélkül is biztosítjuk az akkreditált képzés sikeres teljesítéséhez járó tanúsítványt!

Mit nyerhet az emeltszintű vizsgával?

Az emeltszintű vizsgával a nemzetközi IACM is tanúsítja, hogy a képzés és a vizsga lezárásakor magas minőségi követelményeket teljesített, elnyerte az IACM nemzetközi szakmai szövetség Akkreditációs Bizottságának tanácsadói fokozatát is.

Beiratkozom a mester coach képzés tanfolyamára
(vissza a coach képzés ismertető tetejére)

 

Tanfolyam helye a coach képzés során

Gyönyörű környezetben, a belváros szívében, a Váci utcában.
1056 Budapest, Nyáry P. u. 4. (Váci utca-Nyári P. u. sarkán, a Szent Mihály templommal szemben)

Kiváló tömegközlekedési lehetőség (Ferenciek terénél)

1075 Budapest, Károly krt. 3/a.

Kiváló tömegközlekedési lehetőség (Astoriától 3 percre, a Dohány utca elején, a Zsinagógánál)

Jó parkolási lehetőség (szombaton ingyenes).

Beiratkozom a mester coach képzés tanfolyamára
(vissza a coach képzés ismertető tetejére)

 

A jelentkezés feltétele a mester coach képzés kurzusaira

A képzésben való részvétel feltétele BA, vagy azzal egyenértékű végzettség (egyetemi, főiskolai diploma).

A modulok egyenként elvégezhetők a szakmai vezető egyedi elbírálással kiadható engedélye mellett középfokú végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat igazolása esetén is.

Érdeklődni lehet munkaidőben: 06 70 6313311 és 06 70 432 44 49

Tájékoztatásul:
A life, business coach, valamint a mediátor képzés keretében folyó oktatás maradéktalanul kielégiti a közvetítők képzésére vonatkozó jogszabályt (is): vagyis a képzési programunk megfelel a 63/2009. (XII. 17.) IRM, a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló rendeletnek.
A tanúsítvány birtokában lehetőség nyílik a közvetítői listára való felkerülésre. Erre való jogosultságról a KIM/IRM dönt, erre az iskoláknak a kiadott és szabályos (a KIM/IRM által előírt és elfogadott) tanúsítványon kívül semmiféle ráhatasa nincs.
A KIM/IRM legfontosabb követelménye jelenleg:
diploma (bármilyen) és a diplomának megfelelő munkakörben való min. 5 éves munkaviszony igazolása (+ büntetlen előélet).
Aki tehát igazságügyi közvetítő szeretne lenni, az alapdiplomájának megfelelő 5 éves igazolást gyűjtsön és mutasson be. Ha pl. valaki bányamérnök, de párkapcsolati mediátor szeretne lenni, akkor 5 év bányamérnöki és ezzel összefüggő gyakorlatot kell igazolnia. Akinek nincs meg a fentiek szerinti 5 éve a képzésünk megkezdésekor, az nem jelenti, hogy nem vehet részt a meditor képzésünkön, illetve a mediátori kompetemciákat is biztosító coach képzéseinken. A kiadott tanúsítványunk ugyanis nem évül el, így a gyakorlat megszerzésével későbbiekben fel lehet kerülni a fent említett listára.
Az Ön által választott képzés keretében a KIM/IRM által akkreditált (elfogadott) meditorképző iskolaként vállaljuk a medátori kompetenciák átadását (coachoknak egyéb ismereteket is).

Coachok számára nem kötelező a közvetítői bejegyzés, ettől teljesen függetlenül gyakorolhatják a nálunk szerzett tanúsitványuknak megfelelő coach praxist.

Beiratkozom a mester coach képzés tanfolyamra
(vissza a coach képzés ismertető tetejére)

 

Oktatók a coach képzés során

EGYETEMI TANÁROKKAL ÉS MULTINACIONÁLIS KÖRNYEZETBEN FOLYAMATOSAN SIKERREL BIZONYÍTOTT COACH-TRÉNEREKKE

 • Dr. Kollár József phd Licentiate MASC IACM - International Association of Coaching and Mediation-, továbbá az IR Minisztériumtól hivatalos Senior fokozatot elnyert mediátor-kiképző tréner , egyetemi tanár (BTK PPKE)
  Iskolánk vezetője élt és kutatott a skóciai Eidinbughben.
  Bővebb információ róla itt olvasható.
  Iskolánk történetével itt várjuk Önt.

 • Dr. Szécsi Gábor phd, egyetemi tanár (nemzetközi IACM)

 • Dr. Tőzsér János phd, egyetemi tanár (ELTE), szakmai tanácsadó, meghívott előadó

 • Dr. Kollárné Déri Kriszti, Licentiate MASC IACM - International Association of Coaching and Mediation-, továbbá az IR Minisztériumtól hivatalos Senior fokozatot elnyert mediátor-kiképző tréner , Magyar Coachszövetség KA Kuratóriumi elnöke, nemzetközi akkreditációval is rendelkező coach (ACC-fokozat) non-profit master coach
  ACC/ICF kicsi logója

 • Junior trénerek: Papp Emsese bölcsész, doktorandusz-hallgató, Sudár Györgyi pszichológus-hallgató

Szakmai vezetőnkről tájékozódhat bővebben Dr. Kollár József phd.
a HR Portálon itt -> és a Wikipédián itt - >

Beiratkozom a mester coach képzés tanfolyamára
(vissza a coach képzés ismertető tetejére)

 

Oktatott tárgyak a coach képzés során

Téma száma

Tantárgy megnevezése

Maximális óraszám

Kötelező óraszám

Követelmény

MC3. Modul: Mester coach, tréner, szupervízor 120 óra

1.

Business etika és önismeret II. (e.a.)

10

10

IV

2.

Új média (szem.)

10

10

IV

3.

Posztmodern vállalat II. (e.a.)

10

10

SZV

4. Design (tervezés) és design alapú tanácsadás
14
14
SZV
5. Csapatépítő gyakorlatok II. gyakorlat
12
12
SZV
6. Helyzetfüggő vezetés II. gyakorlat
10
10
SZV

7.

Design-alapú kommunikáció (szem.)

1 0

1 0

SZV

8.

Mentalizációs technikák II. (szem.)

10

10

gyakjegy

9.

Saját élményű coaching és mentoring III. gyakorlat

20

20

gyakjegy

10.

Alternatív jövőképek (szcenáriók) készítése III. gyakorlat

14

10

gyakjegy

Beiratkozom a mester coach képzés tanfolyamára
(vissza a coach képzés ismertető tetejére)

 

Mi a coaching?

A coaching terminus az edzést, pontosabban az edző által végzett munkát jelöli. A coaching az Amerikai Egyesült Államokból indult útjára. A sportpszichológiából a 80-as évek elején került be az üzleti világ és a személyközi kapcsolatok hatékonyabbá tételére irányuló módszerek fogalomrendszerébe.

Az információs társadalomban nagy jelentőséggel bír az a felismerés, hogy nemcsak a krízisben lévő embereknek van szükségük tanácsokra, hanem azoknak a személyeknek is, akik szeretnének többet kihozni magukból, sikeresebbek, elégedettebbek kívánnak lenni az élet bármely területén.

 

Mikor vehető igénybe a coaching?

Ha életvezetési tanácsokra (Life Coaching) van szükségünk, amikor egy adott életszituációban elakadunk, és tovább szeretnénk lépni, amikor inspirációra van szükségünk, amikor problémánk adódik egy helyzettel, egy másik emberrel, vagy ha vezetőként a vezetői munkában "beszélgetőtársra" (Business Coaching) vágyunk.

Olyan, híd szerepet betöltő szakembereket szeretnénk képezni, akik többek között a bölcsésztudományok elsajátítása során megszerzett képességeiket a munkaerőpiac korábban előlük elzárt területein is hasznosítani tudják. A képzés során eltérő hard skillsekkel rendelkező hallgatók megtanulnak egy nyelven beszélni egymással (transzdiszciplinaritás) és ezáltal saját és mások szakterületeire új módon tekinteni. Erre azért van szükség, mert így tudnak lehet hatékony választ adni az információs társadalom kihívásaira azáltal, hogy egyrészt képesek lesznek integrálódni egy nagyobb interdiszciplináris szerveződésbe (átviszik és meghonosítják a különféle diszciplinákra jellemző speciális ismereteket), másrészt megőrzik, sőt megerősítik az eredeti foglalkozásukból származó identitásukat.

Valamennyi szakember akkor válhat sokszínűvé és valóban eredményessé, ha felismeri, hogy a különféle tudományágakból származó tudást eredeti módon kell kombinálni és erre képessé is válik a szakirányú továbbképzés elvégzése után.

 

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÁS

Miért nem működnek hatékonyan más coaching-technikák (pl. a megoldásközpontú coaching)?

A következő kvázi-definíció (mely bevett coaching-meghatározásnak tekinthető) a magyarországi coach-cégek honlapján olvasható:

"A coaching nem a problémával foglalkozik. Kérdései a jövőre és kizárólag a megoldásra vonatkoznak. >>Mi az, amit el akar érni?<< >>Hogyan akarja másként (jobban) tenni a jövőben?<<"

A megfogalmazott cél tehát az, hogy a problémák öncélú boncolgatása helyett a felek a megoldásokra koncentráljanak. Sajnos a choachi (tanácsadást kérő személy, vagy szervezet) éppen azt nem tudja, hogy milyen lenne számára az a kívánatos jövő, amelyet részleteiben is képes bemutatni, elemenként megtervezni, hiszen a válságkezelés során rendelkezésre álló képességei, illetve fogalmi apparátusa nem teszi lehetővé, hogy létrehívja a kívánatos jövőt.

Ha erre egyébként képes volna, nem venne igénybe coachot.

A radikális fogalmi újítások szisztematikus előrejelezhetetlenségének törvényéből adódóan ez a vállalkozás annál kivihetetlenebb, minél nagyobb változásra lenne szükség.

Miért működik az általunk kifejlesztett ún. cselekvésközpontú Ontológia coaching?

Bár elfogadjuk a megoldásközpontú coaching előfeltevését, mely szerint a problémaszintről a megoldás szintjére kell emelkedni, viszont a kívánatos jövő kialakítást nem bízzuk a véletlenre. Módszerünk alapján a coach és a coachi hasonlóan működik, mint egy heurisztikákat felfedező program, melynek egyik beépített metaheurisztikája folyamatosan analizálja, hogy mely heurisztikák vezetnek (a kívánt jövőt leíró) eredményes fogalomalkotáshoz, és melyek nem. Utóbbiakat közösen átalakítjuk, előbbieket továbbfejlesztjük.

A heurisztikák révén olyan mikrovilágokat hozunk létre, melyek világos inputtal és outputtal bírnak, és jól átlátható, valamint uralható ún. "gyenge ontológiával" rendelkeznek. A gyenge ontológia lehetővé teszi, hogy megszabadítsuk a coachit a viselkedését (önmaga számára láthatatlanul) programozó fogalmaktól és fogalmi metaforáktól (pl. különféle bűntudat-generátoroktól és önvédelmi mechanizmusoktól). A coaching során - egyebek mellett új fogalmi metaforák bevezetése, valamint NLP-technikák révén - közösen létrehozott ontológiák olyan modellként szolgálnak, melyek lehetővé teszik a kívánt jövőbeli világok felépítését, belakását és kreatív továbbfejlesztését.

Cél, hogy a coachit olyan ún. holonikus rendszerré alakítsuk, amely két alaptulajdonsággal jellemezhető: az önállóságra való törekvéssel és az együttműködésre való hajlandósággal. Ha az önálló feladatmegoldás során kooperálnia kell, akkor kreatív módon képes rá, miközben továbbra is autonóm döntéshozatalra alkalmas személy marad.

Módszerünk arra (a korunk kognitív tudományából származó, más coaching technikák által nem kellően respektált) felismerésre épül, amit összefoglalóan a "megtestesült elme" (embodied mind) névvel illetnek. Az elme megtestesüléséről szóló elméletekben az a közös elem, hogy ember és világ, illetve test és elme elválaszthatatlan egységet alkotnak. Ennek az a következménye, hogy az elme és a külvilág közötti határ elmosódik, az elmék túlfolynak az agyakon (extended mind), vagyis az ember nem modellezhető a neki otthont adó világ nélkül. Ezért szánunk fontos szerepet az a jövőkép kialakításakor az ontológiák létrehozásának.

Az általunk kifejlesztett Massachusetts-módszer különféle módszereket és technikákat (pl. mediáció, mentalizációs technikák, reziliencia gyakorlata, fortsighting) integrál.

Beiratkozom a mester coach képzés kurzusára
(vissza a coach képzés ismertető tetejére)

 

Ajánlásaink

"Kollár József különös nyereség a magyar szellemi életben..."
Prof. Pléh Csaba, akadémikus

"... Déri Krisztina jelentős munkát végzett a (...) szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése terén."
Prof. Kálmán Erika, intézetigazgató

"A szakmai minősítéseik is kiválóak. Feltételezésem szerint az intézményben folyó oktatás nemkülönben... biztosíthatom arról, hogy nyomon követem eredményeiket, és fejlődésüket, mert minden tekintetben értéknek tartom azt, amit alkotnak."

Szuhai Nóra Coach

 

Egyéb tanfolyamaink

2in1: MESTER LIFE és EGÉSZSÉG COACH (+igazságügyi mediátor)

2in1: MESTER BUSINESS és KARRIER COACH (+igazságügyi mediátor)

MESTER COACH és a COACH KÉPZÉS VEZETŐ TANÁRA/ TRÉNERE ÚJ!

3in1: LIFE és BUSINESS COACH (+igazságügyi mediator)

MESTER COACH

ÖNISMERETI TANÁCSADÓ

ÖNISMERETI és CSAPATÉPÍTŐ TRÉNER

MESTER MEDIÁTOR (+igazságügyi mediátor)

ABDUKTÍV PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ/TERAPEUTA

DESIGNGONDOLKODÁS , VEZETŐ TERVEZŐ TANÁCSADÓ 

 

 

 

 

 

IACM
Üzleti Akadémiája
IACM, International Association of Coaching and Mediation
http://www.iacm-info.com/
Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport
http://www.szervezetepites.hu
Magyar Coachszövetség 2008.

 

 
»

 

Dr. Kollár Coaching Budapest/Hungary, Rőzse u. 6-8. 4. ép. 41. | Tel.: +36 70 6313311 | Információ az Iskoláról | tanacsadas.terapia@gmail.com  coachkepzes@gmail.com

godaddy tracker

A weboldal megjelenítésével és működésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon az oldalakat karbantartó webmester-hez.
 shs webdesign www.erelversoft.hu custoMMade by eReLverSoft 2012
 
 

"Coaching a 21. században."

HR Portál

"Az ELTE Társadalom- és Szervezetpszichológia Karán végzett 2011. évi felmérés szerint a magyarországi legismertebb és legnevesebb 60 coach közül 8 a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportból került ki. Ezt az átütő eredményt egyetlen másik iskola sem tudta elérni."

"Kollár József különös nyereség a magyar szellemi életben..."

Prof. Pléh Csaba, akadémikus

""... Déri Krisztina jelentős munkát végzett a (...) szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése terén."

Prof. Kálmán Erika, intézetigazgató

"Elgondolkodtat, cselekvésre ösztönöz és új utak kipróbálására indít."

Dr. Rusznák Tamás, az Állami Bankfelügyelet exelnöke, egyetemi oktató, a Dr. Kollár Iskola volt hallgatója
"A szakmai minősítéseik is kiválóak. Feltételezésem szerint az intézményben folyó oktatás nemkülönben...
biztosíthatom arról, hogy nyomon követem eredményeiket, és fejlődésüket, mert minden tekintetben értéknek tartom azt, amit alkotnak."

Szuhai Nóra Coach

 

Coach képzés -Dr Kollár Iskolacsoport

Akkreditált LIFE és BUSINESS COACH, INTERIM MENEDZSER KÉPZÉS- államilag elismert szakmai képzé

 • Felnőttképzés, cselekvésközpontú, szakképzés, tanfolyam, tréning, oktatás, képzés, coach, coachok, coaching, üzleti, business, life, személyi, tanácsadó
 • Akkreditált LIFE és BUSINESS COACH, INTERIM MENEDZSER KÉPZÉS- államilag elismert szakmai képzés, cselekvésközpontú, coach
 • mediátor, mediáció, interim, önismeret
 • Coach képzés, coachképzés, mediátor képzés, mediátorképzés

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING AND MEDIATION, Magyar Coachszövetség KA, Dr.Kollár Coaching Iskolacsoport

 • válás, válság, krízis, per, permegelőzés, vitarendezés, konfliktuskezelés
 • coach, coachee, coachképzés, coach képzés, coaching tanfolyam, szakképzés, posztgraduális képzés, felnőttképzés
 • ontological coaching ontológiai coaching, terapeuta, tréner coaching, bussines coaching

Coach, coachee, coachképzés, coach képzés, coaching tanfolyam, szakképzés, posztgraduális képzés, felnőttképzés

 • mediáció, mediátor, mediátor képzés, büntetőügyi mediáció, családi mediáció
 • tréner képzés, mentális wellness, tanácsadás, tanácsadó
 • üzleti, szupervízió, életvezetési, life, business

Magyar Coachszövetség KA, Dr.Kollár Coaching Iskolacsoport

 • gazdasági, szervezetközi, felsővezetői
 • menedzser, manager, tanácsadás, tanácsadó
 • új innovatív képzési módszer
 • "Learning business by doing business" (Tanuld az üzletet miközben csinálod)
 • szupervízió, konferencia, továbbképzés

Tovább ..

Tovább ..

Kulcsszavak